www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


50.7%United States United States
38.5%Thailand Thailand
6.2%Australia Australia
1.3%China China
0.9%Canada Canada
0.4%Japan Japan
0.3%Singapore Singapore
0.2%Germany Germany
0.2%India India
0.1%Ukraine Ukraine

Today: 7
Yesterday: 17
This Week: 7
Last Week: 123
This Month: 379
Last Month: 657
Total: 2311


ออฟฟิศให้เช่า จัดหาสำนักงานให้เช่า พื้นที่ออฟฟิศให้เช่า อาคารสำนักงาน

บริการจัดหา ออฟฟิศให้เช่า สำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า อาคารสำนักงานให้เช่า ทุกย่าน ทุกทำเล ทุกพื้นที่ ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจภายใต้งบประมาณที่วางไว้วางใจได้มากที่สุด ออฟฟิศให้เช่ามาพร้อมกับรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเที่ยงตรง เราพร้อมให้คำปรึกษาและข้อเสนอที่ดีที่สุด

ออฟฟิศให้เช่า | บริการจัดหาฟรี! อาคารสำนักงาน พื้นที่สำนักงาน ออฟฟิศให้เช่า

เอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท - Exchange Tower Sukhumvit
 

 

ค่าเช่า 1,100-1,200 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 42 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร   35,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2549
ระบบปรับอากาศ Central Chilled Water

อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์  Exchange

ชาร์เตอร์ สแควร์ สาทร - Chartered Square Sathorn
 

 

ค่าเช่า 480-570 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสุรศักดิ์
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.65 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ -
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,200 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 33 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  31,242 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง  2539
ระบบปรับอากาศ Water Cooled Package

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์  Chartered Square Sathorn อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 33 ชั้น

ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม - United Center - Silom
 

 

ค่าเช่า 760-790  บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสีลม
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,200 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 50 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  49,533 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง  2537
ระบบปรับอากาศ Central Water

อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์  United Center Silom อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า

เพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ สุขุมวิท ชิดลม - President Tower - Sukhumvit, Chit Lom
 

 

ค่าเช่า 880-980 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 4.90 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,000 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 36 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  15,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2542
ระบบปรับอากาศ Central Chiller

อาคารเพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ President Tower Chidlom Ploenchit อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 36 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณชิดลม

ชิโน-ไทย ทาวเวอร์ สุขุมวิท อโศก - Sino Thai Tower - Sukhumvit, Asoke
 

 

ค่าเช่า 480-520 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า อัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ 18.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,200 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 30 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  20,400 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2529
ระบบปรับอากาศ Central Air

อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ Sino Thai Tower Asoke อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า

อาคารกลาส เฮ้าส์ สุขุมวิท อโศก - Glas Haus Building - Sukhumvit, Asok
 

 

ค่าเช่า 650-700 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 17 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  12,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2535
ระบบปรับอากาศ Central Air

อาคารรกลาส เฮ้าส์  Glas Haus Building Sukhumvit อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า

อาคารยูบีซี 2 สุขุมวิท - UBC 2 - Sukhumvit
 

 

ค่าเช่า 720-750 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพร้อมพงษ์
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 6.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,400 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 24 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  30,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2538
ระบบปรับอากาศ Water Cooled Package

อาคารยูบีซี 2  UBC 2 Sukhumvit อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 24 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณพร้อมพงษ์

มหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต - Mahatun Plaza - Ploenchit
 

 

ค่าเช่า 550-600 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง BTSรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 3.75-4.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ -
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 18 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  13,450 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2528
ระบบปรับอากาศ Central Air

อาคารมหาทุนพลาซ่า  Mahatun Plaza Ploenchit อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 18 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณเพลินจิต ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

บางนาทาวเวอร์ บางนา - Bangna Tower
 

 

ค่าเช่า 500-680 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง  Bus
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,000 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 19 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  19,700 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2534
ระบบปรับอากาศ Split Type

อาคารบางนาทาวเวอร์  Bangna Tower อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 19 ชั้น ประกอบด้วย 3 อาคาร ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด

อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา - Interlink Tower - Bangna
 

 

ค่าเช่า 450-520 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง  Bus
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 6.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ -
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,350 บาท/คัน/เดือน
ความสูง  40 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  48,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2533
ระบบปรับอากาศ Cooling Tower

อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา - Interlink Tower - Bangna (Nation Tower) อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า

ออฟฟิศให้เช่า บริการจัดหา โดย

เราเป็นศูนย์รวมออฟฟิศให้เช่า และพื้นที่สำนักงานให้เช่า มากมาย ทุกย่าน ทุกทำเล ที่คุณต้องการ ติดแนวรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สามารถค้นหาได้ง่ายๆ โดยแบ่งแยกตามทำเลจากทั่วกรุงเทพมหานคร พร้อมข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งรูปภาพ ที่ตั้ง ราคา การเดินทาง แผนที่ ฯลฯ และเรายังยินดีให้คำปรึกษา และแนะนำ เพื่อให้ตรงตามที่คุณต้องการมากที่สุด พร้อมพาชมสถานที่จริง เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สนใจติดต่อ สอบถามข้อมูล ออฟฟิศให้เช่า สำนักงานให้เช่า

ท่านที่มีความสนใจเช่าออฟฟิศหรือต้องการสอบถามรายละเอียด อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่าติดรถไฟฟ้า BTS MRT ทุกย่านธุรกิจ พร้อมสาธารณูปโภคครบครัน ทันสมัยใจกลางเมือง อีกทั้งสามารถเดินทางสะดวก รวดเร็ว และอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ย่านการค้ามากมาย อาทิเช่น สุขุมวิท อโศก สีลม สาทร รัชดา เพลินจิต ถนนวิทยุ และอื่นๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา เพราะเรามุ่นเน้นบริการจัดหาออฟฟิศให้เช่าให้ตรงตามที่คุณต้องการให้มากที่สุด
โดย
Office Space for Rent and Sale in Bangkok Thailand
by