www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


66.6%United States United States
26.1%Thailand Thailand
4.4%Australia Australia
1%China China
0.3%Russian Federation Russian Federation
0.2%Germany Germany
0.2%Canada Canada
0.2%Japan Japan
0.1%India India
0%Taiwan Taiwan

Today: 41
Yesterday: 46
This Week: 296
Last Week: 460
This Month: 2016
Last Month: 2263
Total: 5773


Office Space: ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก - CyberWorld Tower - Ratchada
PDF Print
ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก - CyberWorld Tower - Ratchada
Address:      Ratchada (รัชดา)
Description:     

 

ค่าเช่า 580-620 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,800 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 52 และ 47
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  38,306 และ 23,509 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2551
ระบบปรับอากาศ Chiller System

อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์  CyberWorld Tower Ratchada อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 52 และ 47 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, ฟอร์จูนทาวน์, โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด, โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, ชั้นล่างมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์, ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานนีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางด่วนพระราม 9-อโศก.

Listing type:      for rent
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า รัชดาภิเษก Office Space for Rent Ratchada
Latitude: 13.769710683004863
Longitude: 100.5737829208374
Title:      ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก - CyberWorld Tower - Ratchada
Address:      Ratchada (รัชดา)
Description:     

 

ค่าเช่า 580-620 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,800 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 52 และ 47
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  38,306 และ 23,509 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2551
ระบบปรับอากาศ Chiller System

อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์  CyberWorld Tower Ratchada อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 52 และ 47 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, ฟอร์จูนทาวน์, โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด, โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, ชั้นล่างมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์, ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานนีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางด่วนพระราม 9-อโศก.

Listing type:      for rent
Location:      Ratchada
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า รัชดาภิเษก Office Space for Rent Ratchada
Type:      Office For Rent
Expiration date:      0000-00-00

Gallery
no such file no such file no such file