www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


66.6%United States United States
26.1%Thailand Thailand
4.4%Australia Australia
1%China China
0.3%Russian Federation Russian Federation
0.2%Germany Germany
0.2%Canada Canada
0.2%Japan Japan
0.1%India India
0%Taiwan Taiwan

Today: 41
Yesterday: 46
This Week: 296
Last Week: 460
This Month: 2016
Last Month: 2263
Total: 5773


Office Space: เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส รัชดา - The 9th Towers - Ratchada
PDF Print
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส รัชดา - The 9th Towers - Ratchada
Address:      Ratchada (รัชดา)
Description:     

 

ค่าเช่า 590-620 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง  รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพระราม 9
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 4.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ -
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง  36 และ 34
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  33,898 และ 23,530 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2555
ระบบปรับอากาศ Central Chiller Cooling System

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส The 9th Towers Ratchada อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 36 และ 34 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, ฟอร์จูนทาวน์, โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด, โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, ชั้นล่างมีธนาคารไทยพาณิชย์, ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานนีพระราม 9 ทางด่วนพระราม 9-อโศก.

Listing type:      for rent
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า รัชดาภิเษก Office Space for Rent Ratchada
Latitude: 13.757914388639436
Longitude: 100.56763529777527
Title:      เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส รัชดา - The 9th Towers - Ratchada
Address:      Ratchada (รัชดา)
Description:     

 

ค่าเช่า 590-620 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง  รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพระราม 9
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 4.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ -
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง  36 และ 34
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  33,898 และ 23,530 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2555
ระบบปรับอากาศ Central Chiller Cooling System

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส The 9th Towers Ratchada อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 36 และ 34 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, ฟอร์จูนทาวน์, โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด, โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, ชั้นล่างมีธนาคารไทยพาณิชย์, ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานนีพระราม 9 ทางด่วนพระราม 9-อโศก.

Listing type:      for rent
Location:      Ratchada
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า รัชดาภิเษก Office Space for Rent Ratchada
Type:      Office For Rent
Expiration date:      0000-00-00

Gallery
no such file no such file no such file no such file no such file