www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


66.6%United States United States
26.1%Thailand Thailand
4.4%Australia Australia
1%China China
0.3%Russian Federation Russian Federation
0.2%Germany Germany
0.2%Canada Canada
0.2%Japan Japan
0.1%India India
0%Taiwan Taiwan

Today: 41
Yesterday: 46
This Week: 296
Last Week: 460
This Month: 2016
Last Month: 2263
Total: 5773


Office Space: ชาร์เตอร์ สแควร์ สาทร - Chartered Square Sathorn
PDF Print
ชาร์เตอร์ สแควร์ สาทร - Chartered Square Sathorn
Address:      Sathorn (สาทร)
Description:     

 

ค่าเช่า 480-570 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสุรศักดิ์
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.65 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ -
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,200 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 33 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  31,242 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง  2539
ระบบปรับอากาศ Water Cooled Package

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์  Chartered Square Sathorn อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 33 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนสาทร ย่านศูนย์กลางธุรกิจ โรงแรมบันยันทรี, โรงแรมอีสติน แกรนด์, โรงแรม สุโขทัย, ชั้นล่างมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ 7-11 ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วย รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสุรศักดิ์ ทางด่วนสาทร-สีลม.

Listing type:      for rent
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สาทร Office Space for Rent Sathorn
Latitude: 13.718980837143338
Longitude: 100.5194279551506
Title:      ชาร์เตอร์ สแควร์ สาทร - Chartered Square Sathorn
Address:      Sathorn (สาทร)
Description:     

 

ค่าเช่า 480-570 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสุรศักดิ์
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.65 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ -
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,200 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 33 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  31,242 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง  2539
ระบบปรับอากาศ Water Cooled Package

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์  Chartered Square Sathorn อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 33 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนสาทร ย่านศูนย์กลางธุรกิจ โรงแรมบันยันทรี, โรงแรมอีสติน แกรนด์, โรงแรม สุโขทัย, ชั้นล่างมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ 7-11 ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วย รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสุรศักดิ์ ทางด่วนสาทร-สีลม.

Listing type:      for rent
Location:      Sathorn
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สาทร Office Space for Rent Sathorn
Type:      Office For Rent
Expiration date:      0000-00-00

Gallery
no such file no such file no such file no such file