www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


46.5%Thailand Thailand
41.6%United States United States
6.7%Australia Australia
2%China China
0.5%Singapore Singapore
0.5%Canada Canada
0.2%Germany Germany
0.2%India India
0.2%Japan Japan
0.2%Republic Of Korea Republic Of Korea

Today: 9
Yesterday: 2
This Week: 9
Last Week: 202
This Month: 996
Last Month: 901
Total: 2973


Office Space: คิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร - Q.House Lumpini - Sathorn
PDF Print
คิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร - Q.House Lumpini - Sathorn
Address:      Sathorn (สาทร)
Description:     

 

ค่าเช่า 775-850 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง  รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีลุมพินี
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 4.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 38 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  58,973 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2549
ระบบปรับอากาศ Central Chilled Water

อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  Q.House Lumpini Sathorn อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 38 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนสาทร ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์, โรงแรมบันยันทรี, โรงแรมอีสติน แกรนด์, โรงแรม สุโขทัย, ชั้นล่างมีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานนีลุมพินี รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง ทางด่วนพระราม 4-สาทร-สีลม.

Listing type:      for rent
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สาทร Office Space for Rent Sathorn
Latitude: 13.72529433234709
Longitude: 100.54432153701782
Title:      คิวเฮ้าส์ ลุมพินี สาทร - Q.House Lumpini - Sathorn
Address:      Sathorn (สาทร)
Description:     

 

ค่าเช่า 775-850 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง  รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีลุมพินี
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 4.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 38 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  58,973 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2549
ระบบปรับอากาศ Central Chilled Water

อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  Q.House Lumpini Sathorn อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 38 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนสาทร ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์, โรงแรมบันยันทรี, โรงแรมอีสติน แกรนด์, โรงแรม สุโขทัย, ชั้นล่างมีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานนีลุมพินี รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง ทางด่วนพระราม 4-สาทร-สีลม.

Listing type:      for rent
Location:      Sathorn
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สาทร Office Space for Rent Sathorn
Type:      Office For Rent
Expiration date:      0000-00-00

Gallery
no such file