www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


46.5%Thailand Thailand
41.6%United States United States
6.7%Australia Australia
2%China China
0.5%Singapore Singapore
0.5%Canada Canada
0.2%Germany Germany
0.2%India India
0.2%Japan Japan
0.2%Republic Of Korea Republic Of Korea

Today: 9
Yesterday: 2
This Week: 9
Last Week: 202
This Month: 996
Last Month: 901
Total: 2973


Office Space: อาคารเค ทาวเวอร์ สุขุมวิท อโศก - K Tower - Sukhumvit, Asoke
PDF Print
อาคารเค ทาวเวอร์ สุขุมวิท อโศก - K Tower - Sukhumvit, Asoke
Address:      Asoke (อโศก)
Description:     

 

ค่าเช่า 590-650 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,300 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 22 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  33,700 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2538
ระบบปรับอากาศ Water Cool

อาคารรเค ทาวเวอร์  K Tower Asoke อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 22 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และโรงแรมชั้นนำ ชั้นล่างมีธนาคารเกียรตินาคิน ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานนีเพชรบุรีตัดใหม่ และสถานีสุขุมวิท รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก ทางด่วนด่านอโศก-พระราม 9.

Listing type:      for rent
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สุขุมวิท อโศก Office Space for Rent Sukhumvit, Asoke
Latitude: 13.74520040205281
Longitude: 100.56232184171676
Title:      อาคารเค ทาวเวอร์ สุขุมวิท อโศก - K Tower - Sukhumvit, Asoke
Address:      Asoke (อโศก)
Description:     

 

ค่าเช่า 590-650 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,300 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 22 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  33,700 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2538
ระบบปรับอากาศ Water Cool

อาคารรเค ทาวเวอร์  K Tower Asoke อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 22 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และโรงแรมชั้นนำ ชั้นล่างมีธนาคารเกียรตินาคิน ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานนีเพชรบุรีตัดใหม่ และสถานีสุขุมวิท รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก ทางด่วนด่านอโศก-พระราม 9.

Listing type:      for rent
Location:      Asoke
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สุขุมวิท อโศก Office Space for Rent Sukhumvit, Asoke
Type:      Office For Rent
Expiration date:      0000-00-00

Gallery
no such file no such file no such file no such file