www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


66.6%United States United States
26.1%Thailand Thailand
4.4%Australia Australia
1%China China
0.3%Russian Federation Russian Federation
0.2%Germany Germany
0.2%Canada Canada
0.2%Japan Japan
0.1%India India
0%Taiwan Taiwan

Today: 41
Yesterday: 46
This Week: 296
Last Week: 460
This Month: 2016
Last Month: 2263
Total: 5773


Office Space: อาคารเค ทาวเวอร์ สุขุมวิท อโศก - K Tower - Sukhumvit, Asoke
PDF Print
อาคารเค ทาวเวอร์ สุขุมวิท อโศก - K Tower - Sukhumvit, Asoke
Address:      Asoke (อโศก)
Description:     

 

ค่าเช่า 590-650 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,300 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 22 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  33,700 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2538
ระบบปรับอากาศ Water Cool

อาคารรเค ทาวเวอร์  K Tower Asoke อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 22 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และโรงแรมชั้นนำ ชั้นล่างมีธนาคารเกียรตินาคิน ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานนีเพชรบุรีตัดใหม่ และสถานีสุขุมวิท รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก ทางด่วนด่านอโศก-พระราม 9.

Listing type:      for rent
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สุขุมวิท อโศก Office Space for Rent Sukhumvit, Asoke
Latitude: 13.74520040205281
Longitude: 100.56232184171676
Title:      อาคารเค ทาวเวอร์ สุขุมวิท อโศก - K Tower - Sukhumvit, Asoke
Address:      Asoke (อโศก)
Description:     

 

ค่าเช่า 590-650 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,300 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 22 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  33,700 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2538
ระบบปรับอากาศ Water Cool

อาคารรเค ทาวเวอร์  K Tower Asoke อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 22 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และโรงแรมชั้นนำ ชั้นล่างมีธนาคารเกียรตินาคิน ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานนีเพชรบุรีตัดใหม่ และสถานีสุขุมวิท รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก ทางด่วนด่านอโศก-พระราม 9.

Listing type:      for rent
Location:      Asoke
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สุขุมวิท อโศก Office Space for Rent Sukhumvit, Asoke
Type:      Office For Rent
Expiration date:      0000-00-00

Gallery
no such file no such file no such file no such file