www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


46.5%Thailand Thailand
41.6%United States United States
6.7%Australia Australia
2%China China
0.5%Singapore Singapore
0.5%Canada Canada
0.2%Germany Germany
0.2%India India
0.2%Japan Japan
0.2%Republic Of Korea Republic Of Korea

Today: 9
Yesterday: 2
This Week: 9
Last Week: 202
This Month: 996
Last Month: 901
Total: 2973


Office Space: เอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท - Exchange Tower Sukhumvit
PDF Print
เอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท - Exchange Tower Sukhumvit
Address:      Sukhumvit (สุขุมวิท)
Description:     

 

ค่าเช่า 1,100-1,200 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 42 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร   35,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2549
ระบบปรับอากาศ Central Chilled Water

อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์  Exchange Tower Sukhumvit อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 42 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณแยกอโศก ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ชั้นล่างมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท รถไฟฟ้า BTS บีทีเอส สถานีอโศก ทางด่วนพระราม 4-ท่าเรือ.

Listing type:      for rent
Contacts:      อาคารสำนักงาน พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สุขุมวิท อโศก Office Space for Rent Sukhumvit
Latitude: 13.73551855102378
Longitude: 100.56170761585235
Title:      เอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท - Exchange Tower Sukhumvit
Address:      Sukhumvit (สุขุมวิท)
Description:     

 

ค่าเช่า 1,100-1,200 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 42 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร   35,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2549
ระบบปรับอากาศ Central Chilled Water

อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์  Exchange Tower Sukhumvit อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 42 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณแยกอโศก ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ชั้นล่างมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท รถไฟฟ้า BTS บีทีเอส สถานีอโศก ทางด่วนพระราม 4-ท่าเรือ.

Listing type:      for rent
Location:      Sukhumvit
Contacts:      อาคารสำนักงาน พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สุขุมวิท อโศก Office Space for Rent Sukhumvit
Type:      Office For Rent
Expiration date:      0000-00-00

Gallery
no such file no such file