www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


46.5%Thailand Thailand
41.6%United States United States
6.7%Australia Australia
2%China China
0.5%Singapore Singapore
0.5%Canada Canada
0.2%Germany Germany
0.2%India India
0.2%Japan Japan
0.2%Republic Of Korea Republic Of Korea

Today: 9
Yesterday: 2
This Week: 9
Last Week: 202
This Month: 996
Last Month: 901
Total: 2973


Office Space: อาคารยูบีซี 2 สุขุมวิท - UBC 2 - Sukhumvit
PDF Print
อาคารยูบีซี 2 สุขุมวิท - UBC 2 - Sukhumvit
Address:      Sukhumvit (สุขุมวิท)
Description:     

 

ค่าเช่า 720-750 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพร้อมพงษ์
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 6.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,400 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 24 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  30,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2538
ระบบปรับอากาศ Water Cooled Package

อาคารยูบีซี 2  UBC 2 Sukhumvit อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 24 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณพร้อมพงษ์ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม โรงแรมเอ็มโพเรียม โรงแรมฮิลตัน โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ชั้นล่างมีธนาคารกสิกรไทย ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพร้อมพงษ์ ทางด่วนพระราม 4-ท่าเรือ.

Listing type:      for rent
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สุขุมวิท Office Space for Rent Sukhumvit
Latitude: 13.732516991768534
Longitude: 100.56758165359497
Title:      อาคารยูบีซี 2 สุขุมวิท - UBC 2 - Sukhumvit
Address:      Sukhumvit (สุขุมวิท)
Description:     

 

ค่าเช่า 720-750 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพร้อมพงษ์
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 6.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,400 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 24 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  30,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2538
ระบบปรับอากาศ Water Cooled Package

อาคารยูบีซี 2  UBC 2 Sukhumvit อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 24 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณพร้อมพงษ์ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม โรงแรมเอ็มโพเรียม โรงแรมฮิลตัน โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ชั้นล่างมีธนาคารกสิกรไทย ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพร้อมพงษ์ ทางด่วนพระราม 4-ท่าเรือ.

Listing type:      for rent
Location:      Sukhumvit
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สุขุมวิท Office Space for Rent Sukhumvit
Type:      Office For Rent
Expiration date:      0000-00-00

Gallery
no such file no such file no such file