www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


46.5%Thailand Thailand
41.6%United States United States
6.7%Australia Australia
2%China China
0.5%Singapore Singapore
0.5%Canada Canada
0.2%Germany Germany
0.2%India India
0.2%Japan Japan
0.2%Republic Of Korea Republic Of Korea

Today: 9
Yesterday: 2
This Week: 9
Last Week: 202
This Month: 996
Last Month: 901
Total: 2973


Office Space: อาคารกลาส เฮ้าส์ สุขุมวิท อโศก - Glas Haus Building - Sukhumvit, Asok
PDF Print
อาคารกลาส เฮ้าส์ สุขุมวิท อโศก - Glas Haus Building - Sukhumvit, Asok
Address:      Sukhumvit (สุขุมวิท)
Description:     

 

ค่าเช่า 650-700 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 17 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  12,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2535
ระบบปรับอากาศ Central Air

อาคารรกลาส เฮ้าส์  Glas Haus Building Sukhumvit อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 17 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณแยกอโศก ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ชั้นล่างมีธนาคารยูโอบี ธนาคารธนชาต ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก ทางด่วนพระราม 4-ท่าเรือ.

Listing type:      for rent
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สุขุมวิท อโศก Office Space for Rent Sukhumvit, Asok
Latitude: 13.73538306480221
Longitude: 100.56322574615479
Title:      อาคารกลาส เฮ้าส์ สุขุมวิท อโศก - Glas Haus Building - Sukhumvit, Asok
Address:      Sukhumvit (สุขุมวิท)
Description:     

 

ค่าเช่า 650-700 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 17 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  12,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2535
ระบบปรับอากาศ Central Air

อาคารรกลาส เฮ้าส์  Glas Haus Building Sukhumvit อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 17 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณแยกอโศก ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ชั้นล่างมีธนาคารยูโอบี ธนาคารธนชาต ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก ทางด่วนพระราม 4-ท่าเรือ.

Listing type:      for rent
Location:      Sukhumvit
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สุขุมวิท อโศก Office Space for Rent Sukhumvit, Asok
Type:      Office For Rent
Expiration date:      0000-00-00

Gallery
no such file no such file no such file no such file no such file no such file no such file