www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


66.6%United States United States
26.1%Thailand Thailand
4.4%Australia Australia
1%China China
0.3%Russian Federation Russian Federation
0.2%Germany Germany
0.2%Canada Canada
0.2%Japan Japan
0.1%India India
0%Taiwan Taiwan

Today: 41
Yesterday: 46
This Week: 296
Last Week: 460
This Month: 2016
Last Month: 2263
Total: 5773


Office Space: บางนาทาวเวอร์ บางนา - Bangna Tower
PDF Print
บางนาทาวเวอร์ บางนา - Bangna Tower
Address:      Bangna (บางนา)
Description:     

 

ค่าเช่า 500-680 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง  Bus
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,000 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 19 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  19,700 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2534
ระบบปรับอากาศ Split Type

อาคารบางนาทาวเวอร์  Bangna Tower อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 19 ชั้น ประกอบด้วย 3 อาคาร ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ทำเลเชื่อมต่อสู่เขตอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา, ศูนย์การค้าเมกะบางนา, โลตัส, โรงแรมโนโวเทล, โรงแรมโอ๊ควู้ด, ชั้นล่างมีธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ทางด่วนบางนา-วงแหวนอุตสาหกรรม.

Listing type:      for rent
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า บางนา Office Space for Rent Bangna
Latitude: 13.659696582874591
Longitude: 100.66256403923034
Title:      บางนาทาวเวอร์ บางนา - Bangna Tower
Address:      Bangna (บางนา)
Description:     

 

ค่าเช่า 500-680 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง  Bus
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,000 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 19 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  19,700 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2534
ระบบปรับอากาศ Split Type

อาคารบางนาทาวเวอร์  Bangna Tower อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 19 ชั้น ประกอบด้วย 3 อาคาร ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ทำเลเชื่อมต่อสู่เขตอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา, ศูนย์การค้าเมกะบางนา, โลตัส, โรงแรมโนโวเทล, โรงแรมโอ๊ควู้ด, ชั้นล่างมีธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ทางด่วนบางนา-วงแหวนอุตสาหกรรม.

Listing type:      for rent
Location:      Bangna
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า บางนา Office Space for Rent Bangna
Type:      Office For Rent
Expiration date:      0000-00-00

Gallery
no such file no such file no such file no such file no such file no such file