www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


46.5%Thailand Thailand
41.6%United States United States
6.7%Australia Australia
2%China China
0.5%Singapore Singapore
0.5%Canada Canada
0.2%Germany Germany
0.2%India India
0.2%Japan Japan
0.2%Republic Of Korea Republic Of Korea

Today: 9
Yesterday: 2
This Week: 9
Last Week: 202
This Month: 996
Last Month: 901
Total: 2973


Office Space: ชิโน-ไทย ทาวเวอร์ สุขุมวิท อโศก - Sino Thai Tower - Sukhumvit, Asoke
PDF Print
ชิโน-ไทย ทาวเวอร์ สุขุมวิท อโศก - Sino Thai Tower - Sukhumvit, Asoke
Address:      Asoke (อโศก)
Description:     

 

ค่าเช่า 480-520 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า อัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ 18.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,200 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 30 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  20,400 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2529
ระบบปรับอากาศ Central Air

อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ Sino Thai Tower Asoke อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 30 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ชั้นล่างมีธนาคารไทยพาณิชย์ ร้านกาแฟ  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา อาคารจอดรถ 600 คัน ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก ทางด่วนด่านอโศก-พระราม 9-พระราม 4-ท่าเรือ.

Listing type:      for rent
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สุขุมวิท อโศก Office Space for Rent Sukhumvit, Asoke
Latitude: 13.740041661466413
Longitude: 100.56214213371277
Title:      ชิโน-ไทย ทาวเวอร์ สุขุมวิท อโศก - Sino Thai Tower - Sukhumvit, Asoke
Address:      Asoke (อโศก)
Description:     

 

ค่าเช่า 480-520 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า อัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ 18.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,200 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 30 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  20,400 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2529
ระบบปรับอากาศ Central Air

อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ Sino Thai Tower Asoke อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 30 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ชั้นล่างมีธนาคารไทยพาณิชย์ ร้านกาแฟ  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา อาคารจอดรถ 600 คัน ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก ทางด่วนด่านอโศก-พระราม 9-พระราม 4-ท่าเรือ.

Listing type:      for rent
Location:      Asoke
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สุขุมวิท อโศก Office Space for Rent Sukhumvit, Asoke
Type:      Office For Rent
Expiration date:      0000-00-00

Gallery
no such file no such file