www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


46.5%Thailand Thailand
41.6%United States United States
6.7%Australia Australia
2%China China
0.5%Singapore Singapore
0.5%Canada Canada
0.2%Germany Germany
0.2%India India
0.2%Japan Japan
0.2%Republic Of Korea Republic Of Korea

Today: 9
Yesterday: 2
This Week: 9
Last Week: 202
This Month: 996
Last Month: 901
Total: 2973


Office Space: อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา - Interlink Tower - Bangna
PDF Print
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา - Interlink Tower - Bangna
Address:      Bangna (บางนา)
Description:     

 

ค่าเช่า 450-520 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง  Bus
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 6.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ -
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,350 บาท/คัน/เดือน
ความสูง  40 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  48,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2533
ระบบปรับอากาศ Cooling Tower

อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา - Interlink Tower - Bangna (Nation Tower) อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 40 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม. 5 ทำเลเชื่อมต่อสู่เขตอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา, ศูนย์การค้าเมกะบางนา, โลตัส, โรงแรมโนโวเทล, โรงแรมโอ๊ควู้ด, ชั้นล่างมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ทางด่วนบางนา-วงแหวนอุตสาหกรรม.

Listing type:      for rent
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า บางนา Office Space for Rent Bangna
Latitude: 13.663626916884071
Longitude: 100.65166354179382
Title:      อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา - Interlink Tower - Bangna
Address:      Bangna (บางนา)
Description:     

 

ค่าเช่า 450-520 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง  Bus
ระยะเวลาเช่า  3 ปี
ค่าไฟฟ้า 6.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ -
ค่าเช่าที่จอดรถ 1,350 บาท/คัน/เดือน
ความสูง  40 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  48,000 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2533
ระบบปรับอากาศ Cooling Tower

อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา - Interlink Tower - Bangna (Nation Tower) อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 40 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม. 5 ทำเลเชื่อมต่อสู่เขตอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา, ศูนย์การค้าเมกะบางนา, โลตัส, โรงแรมโนโวเทล, โรงแรมโอ๊ควู้ด, ชั้นล่างมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ทางด่วนบางนา-วงแหวนอุตสาหกรรม.

Listing type:      for rent
Location:      Bangna
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า บางนา Office Space for Rent Bangna
Type:      Office For Rent
Expiration date:      0000-00-00

Gallery
no such file no such file no such file