www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


66.6%United States United States
26.1%Thailand Thailand
4.4%Australia Australia
1%China China
0.3%Russian Federation Russian Federation
0.2%Germany Germany
0.2%Canada Canada
0.2%Japan Japan
0.1%India India
0%Taiwan Taiwan

Today: 41
Yesterday: 46
This Week: 296
Last Week: 460
This Month: 2016
Last Month: 2263
Total: 5773


Office Space: ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม - United Center - Silom
PDF Print
ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม - United Center - Silom
Address:      Silom (สีลม)
Description:     

 

ค่าเช่า 760-790  บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสีลม
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,200 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 50 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  49,533 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง  2537
ระบบปรับอากาศ Central Water

อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์  United Center Silom อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 50 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนสีลม ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์, โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมโซฟิเทล, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม, ชั้นล่างมีธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารทหารไทย ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานนีสีลม รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง ทางด่วนสีลม-พระราม 4.

Listing type:      for rent
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สีลม Office Space for Rent Silom
Latitude: 13.727222481084943
Longitude: 100.5313128232956
Title:      ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม - United Center - Silom
Address:      Silom (สีลม)
Description:     

 

ค่าเช่า 760-790  บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสีลม
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,200 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 50 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  49,533 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง  2537
ระบบปรับอากาศ Central Water

อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์  United Center Silom อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 50 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนสีลม ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์, โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมโซฟิเทล, โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม, ชั้นล่างมีธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารทหารไทย ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานนีสีลม รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง ทางด่วนสีลม-พระราม 4.

Listing type:      for rent
Location:      Silom
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า สีลม Office Space for Rent Silom
Type:      Office For Rent
Expiration date:      0000-00-00

Gallery
no such file no such file no such file