www.Stats.in.th

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter


46.5%Thailand Thailand
41.6%United States United States
6.7%Australia Australia
2%China China
0.5%Singapore Singapore
0.5%Canada Canada
0.2%Germany Germany
0.2%India India
0.2%Japan Japan
0.2%Republic Of Korea Republic Of Korea

Today: 9
Yesterday: 2
This Week: 9
Last Week: 202
This Month: 996
Last Month: 901
Total: 2973


Office Space: อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ - Wave Place Building - Ploenchit
PDF Print
อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ - Wave Place Building - Ploenchit
Address:      Ploenchit (เพลินจิต)
Description:     

 

ค่าเช่า 770-780 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 21 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  20,151 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2539
ระบบปรับอากาศ Central Chiller

อาคารรเวฟเพลส  Wave Place Building Ploenchit, Wireless Road อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 21 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณเพลินจิต ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี, โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต ทางด่วนเพลินจิต.

Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า เพลินจิต Office Space for Rent Ploenchit
Latitude: 13.743772640774508
Longitude: 100.54802298545837
Title:      อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ - Wave Place Building - Ploenchit
Address:      Ploenchit (เพลินจิต)
Description:     

 

ค่าเช่า 770-780 บาท/ตรม/เดือน
การเดินทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต
ระยะเวลาเช่า 3 ปี
ค่าไฟฟ้า 5.00 บาท/หน่วย
ค่าน้ำ 20.00 บาท/หน่วย
ค่าเช่าที่จอดรถ 2,500 บาท/คัน/เดือน
ความสูง 21 ชั้น
พื้นที่ให้เช่าทั้งอาคาร  20,151 ตารางเมตร
ปีที่สร้าง 2539
ระบบปรับอากาศ Central Chiller

อาคารรเวฟเพลส  Wave Place Building Ploenchit, Wireless Road อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า 21 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณเพลินจิต ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี, โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, ระบบแอร์กลาง ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต ทางด่วนเพลินจิต.

Location:      Ploenchit
Contacts:      อาคารสำนักงานให้เช่า พื้นที่สำนักงานให้เช่า ออฟฟิศให้เช่า เพลินจิต Office Space for Rent Ploenchit
Type:      Office For Rent
Expiration date:      0000-00-00

Gallery
no such file no such file no such file no such file no such file